வணக்கம் ,..

நண்பர்களே ..

கொஞ்சம் பொருத்துகொள்ளுங்கள் ...

விரைவில் இந்த கிளிஞ்சல்கள் மூலமாகவும்

உங்களை சந்திக்கிறேன் ...

அதற்கான தயாரெடுப்புகள் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் .....

எனது மற்ற வலை தளங்களை

பார்க்க அன்புடன் வேண்டுகிறேன் ..

என்றும்

இனிய தோழனாக

விஷ்ணு ,..